ஒரு காரணத்திற்காக தலைவர் – ரஜினி பிரணவை வீட்டிற்கு அழைத்து அவரது கால்களைத் தொடுகிறார் – தமிழ் செய்திகள் – IndiaGlitz.com


Translating…

Pranav a differently-abled youngster with no hands hailing from Aalathur in Palaghat Kerala made headlines when he visited Chief Minister Pinarayai Vijayan and contributed to his flood relief fund.  The CM won hearts by holding Pranav’s foot and shaking it to show his appreciation.  Pranav had shared his dream of meeting Superstar Rajinikanth which came to fruition today.  

Rajini’s office had booked tickets for Pranav and his family and invited them to his Poes Garden Residence where the Thalaivar too held his foot and shook it to show his love.  The 21-year-old is a fantastic artist presented a portrait of Rajini that he had painted which made the veteran hero super happy.  The photos of the meeting show how much the meeting meant to him and how lovingly and humbly Rajini has welcomed and treated him.  Thalaivar for a reason.