அனன்யா பாண்டேவின் உறவினர் அலன்னா பாண்டே ஒரு ஸ்டைலான பிகினியில் போஸ் கொடுக்கும் போது துளி-இறந்த அழகாகத் தெரிகிறார் – டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா


Translating…

Updated : Feb 13, 2020, 19:56 IST5607 views

Bollywood actress, Ananya Panday’s cousin Alanna Panday is one of the most glamorous star kids on the internet. Almost every time the gorgeous beauty posts a picture, it is bound to go viral. Now, taking to the photo-sharing app Alana posted yet another stunning photo of hers, slaying in a two piece bikini. Her open long tresses and bold eyes make the diva picture perfect. Talking about her work front, there is no news of Alanna Panday’s Bollywood debut yet but, we would love to see her on the silver screen one day.

Read MoreRead Less