மைக்ரோசாப்ட் அதன் குறியாக்கத்தால் தேர்தல் ஹேக்கிங்கை 'அர்த்தமற்றது' என்று கூறுகிறது – சி.என்.என் பிசினஸ்


Translating…

CNN Business 612K

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Published on Feb 22, 2020

Microsoft teamed up with a small Wisconsin town to test its cutting edge election security system called ElectionGuard. The tech giant says it can thwart hackers and help win back voters’ trust in elections. Here’s how. #CNNBusiness