ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன் Vs மாதுரி தீட்சித் நேனே Vs கரீனா கபூர் கான் – முக்கிய கிளப்பிங் ஆடை இலக்குகளை வழங்குபவர் யார்? – IWMBuzz


Translating…

Who gives major clubbing outfit goals – Aishwarya Rai Bachchan Or Madhuri Dixit Nene Or Kareena Kapoor Khan?

Aishwarya Rai Bachchan Vs Madhuri Dixit Nene Vs Kareena Kapoor Khan - Who gives major clubbing outfit goals?

Aishwarya Rai Bachchan is the most successful and famous actress in Bollywood. She is a well-known face in Bollywood. She is famous all over the world. She looks hot and sexy in her western outfits. We have seen her wearing sexy outfits for party wear. She looks damn hot and sexy and slays the outfit with ease.

Madhuri Dixit Nene is a fabulous actress in Bollywood. She is known for her amazing dance moves. She has become famous for her dance moves and acting skills in Bollywood. We have seen her wearing western wear and she looks damn beautiful in it. She was looking hot in a jumpsuit and black dress which is perfect for party wear.

Kareena Kapoor is the queen of fashion and looks gorgeous. We have seen her wearing western outfits for party wears and she looks fabulous. She looks hot and sexy in her outfits and gives us some major fashion goals. Her well-toned figure makes her looks sexier. She looks sexy in western wear.

Who gives major clubbing outfit goals – Aishwarya Rai Bachchan Or Madhuri Dixit Nene Or Kareena Kapoor Khan? Do let us know and stay tuned to IWMbuzz.com

Vote here