'Unkillable' Android தீம்பொருள் உங்கள் தொலைபேசியில் முழு தொலைநிலை அணுகலை ஹேக்கர்களுக்கு வழங்குகிறது – TechRada

முகப்பு செய்திகள் < (படக் கடன்: ஷட்டர்ஸ்டாக்) பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் அண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்கு குறிப்பாக மோசமான தீம்பொருளை அகற்றுவது குறித்து எச்சரிக்கின்றனர். காஸ்பர்ஸ்கியைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர் இகோர்…

Read More